Najlepsze z natury
Witamy
w świecie IREKS-u
Ireks
Polski> O NAS> Ochrona danych

Polityka ochrony danych osobowych

Ostatnia aktualizacja: marzec 2021

Cieszymy się z okazanego zainteresowania naszą firmą, produktami i usługami. Pragniemy, żeby zarówno odwiedzający naszą stronę jaki nasi partnerzy biznesowi, czuli się bezpiecznie jeśli chodzi o ochronę danych osobowych.

Ochrona Państwa danych osobowych jest naszym priorytetem

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Ze szczególną starannością przestrzegamy ustaw i przepisów o ochronie danych osobowych.

Chcemy, żeby Państwo wiedzieli, jakie dane pobieramy i przetwarzamy oraz w jaki sposób to robimy. Wykorzystujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zarówno przez nas samych, jak i naszych usługodawców zewnętrznych.

Partnerzy biznesowi znajdą informacje dotyczące art. 13 i 14 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych pod tym linkiem.

Jednostka odpowiedzialna

IREKS GmbH
Lichtenfelser Str. 20
95326 Kulmbach
Niemcy
Tel.: +49 9221 706-0
Fax: +49 9221 706-306
E-Mail: ireks@ireks.com

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje identyfikujące odwiedzającego naszą stronę. Do tych informacji zaliczają się np. nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail.

Podawanie danych osobowych nie jest konieczne, żeby móc odwiedzić naszą stronę.

W niektórych sytuacjach potrzebujemy jednak takich informacji jak nazwisko czy adres lub inne dane, aby móc świadczyć wybrane przez Państwa usługi. Zwracamy Państwu na to uwagę tam, gdzie jest to konieczne. Jest to konieczne np. w celu przesłania materiałów informacyjnych czy odpowiedzi na indywidualne zapytania.

Poza tym pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy jedynie te dane, które udostępnili nam Państwo dobrowolnie lub poprzez korzystanie z internetu automatycznie (np. Cookies, informacje na temat wyszukiwarki).

Jeśli korzystają Państwo z naszych usług serwisowych, pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy jedynie te dane, które są niezbędne do wykonania usług.

Jeśli prosimy o dodatkowe dane, dotyczy to danych, które przekazywane są dobrowolnie.

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych ma na celu jedynie wykonanie usług oraz ochronę interesów własnych.

Celowe wykorzystywanie danych osobowych

Pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy podane przez Państwa dane osobowe jedynie do prawidłowego wykonania zamówionych przez Państwa usług. Nie udostępnimy Państwa danych osobowych osobom trzecim bez uzyskanego od Państwa pozwolenia.

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez nas lub powołaną przez nas instytucję jest niezbędnym krokiem dla utrzymywania dobrych relacji z klientem. Robimy to w celu udzielenia Państwu informacji na temat naszych ofert lub też w celu przeprowadzenia ankiet, aby lepiej sprostać Państwa wymaganiom.

Pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz udostępnianie ich instytucjom oraz urzędom do tego uprawnionym odbywa się jedynie na podstawie odpowiednich przepisów ustawowych oraz na podstawie decyzji wydanej przez sąd.

Newsletter

W procesie rejestracji do usługi newslettera, pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe oraz dodatkowe dane opcjonalne. W momencie zaprenumerowania newslettera wyrażają Państwo zgodę na tę procedurę. Mogą Państwo w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty newslettera, klikając link umieszczony na dole każdego newslettera.

Dokonując prenumeraty newslettera, otrzymają Państwo od nas link aktywujący drogą mailową. Usługa newslettera będzie aktywna dopiero po kliknięciu w przesłany link, a tym samym wykorzystywanie Państwa danych do celów reklamowych oraz marketingowych, jakim jest nasz newsletter.

Forma kontaktu / Formularz kontaktowy

Używając formularza kontaktowego, nawiązują Państwo kontakt z naszą spółką zależną:

IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.
Milejowice, ul. Cerekiewska 55
26-652 Zakrzew
Polska
Telefon: +48 48 330 84 71
Fax: +48 48 330 84 72
E-Mail: info@ireks-prokopowicz.com.pl

To samo dotyczy bezpośredniego kontaktu telefonicznego i mailowego ze spółką zależną.

Jeśli kontaktują się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy, pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe, które podają Państwo podczas wypełniania formularza. Wykorzystujemy je do przygotowania informacji, o które Państwo pytają lub spełnienia usługi, o którą Państwo proszą, np. na temat portfolio naszych produktów.

To samo dotyczy danych przesłanych Państwu drogą mailową przez nas lub naszą spółkę zależną.

Okres przechowywania

Dane osobowe, przekazane nam poprzez stronę internetową, przechowywane są aż do spełnienia celu, dla którego zostały nam powierzone. Okres przechowywania niektórych danych osobowych może wynosić maksymalnie 10 lat, o ile nie przepisy prawa handlowego czy prawa podatkowego nie wskazują na inne terminy przechowywania.

Inne dane rejestrowane automatycznie

Podczas korzystania z naszej strony internetowej zapisywane są następujące informacje: nazwy odwiedzonych przez Państwa stron, nazwa wykorzystywanej przez Państwa wyszukiwarki, nazwa wykorzystywanego przez Państwa oprogramowania, data i czas odwiedzin, nazwa przeglądarki, nazwa pobranych plików, adres IP.

Analizujemy te dane anonimowo i jedynie do celów statystycznych, żeby udoskonalić naszą ofertę internetową. Te dane są anonimowe i nie są połączone z danymi osobowymi. Na ich podstawie nie ma możliwości skojarzenia danych osobowych. Sfera prywatna oraz dane osobowe znajdują się tym samym pod ciągłą ochroną.

Cookies

a) Co to są cookies?

Cookies są małymi informacjami, które zapisywane są na Państwa komputerze, tablecie lub telefonie podczas każdorazowych odwiedzin strony internetowej. Służą one efektywniejszemu kształtowaniu stron internetowych. Niektóre cookies (tzw. Session Cookies) kasowane są zaraz po zamknięciu wyszukiwarki, inne natomiast (Persistent Cookies lub Tracking Codes) zachowywane są przez określony okres czasu lub do momentu skasowania ich z pamięci podręcznej wyszukiwarki. Cookies pozwalają zidentyfikować odwiedzających naszą stronę internetową, jeśli ci pojawiają się ponownie. Prawie wszystkie wyszukiwarki akceptują cookies automatycznie. Tę funkcję można wyłączyć manualnie, zmieniając ustawienia wyszukiwarki. Szczegółowe informacje na temat cookies dostępne są na stronie aboutcookies ➚.

b) Do czego służą Cookies?

Wykorzystujemy Cookies do następujących celów:

  • zapewnienie bezpiecznego środowiska internetowego
  • kontrola wydajności naszej strony internetowej, ukształtowanie jej jako strony przyjaznej dla użytkownika, usprawnienie jej działania

Nie wykorzystujemy Cookies do śledzenia Państwa aktywności w internecie poza naszą stroną internetową.

Używamy niżej wymienionych rodzajów Cookies, aby dokonać lepszej analizy korzystania z naszych usług online przez klientów oraz aby usprawnić nasz serwis. W ten sposób możemy rozpoznać, kiedy proces jest zbyt skomplikowany i użytkownik decyduje się na jego przerwanie. Ta wiedza pozwala nam na udoskonalenie niektórych kroków.

c) Jakie są rodzaje Cookies?

Rodzaj Cookie Cel wykorzystania
Session Cookies Są usuwane po zamknięciu wyszukiwarki. Służą do analizy poruszania się po stronie internetowej oraz czasu spędzonego na stronie. Login jest aktywny podczas sesji.
Tracking Codes Nie zawierają żadnych danych osobowych. Wskazują na adres użytkownika, rodzaj wyszukiwarki, link. Wskazują na ilość odwiedzin, czas trwania pierwszego oraz dwóch ostatnich odwiedzin. Te Cookies rejestrują jedynie odwiedziny na naszych stronach internetowych i nie są aktywne podczas odwiedzin innych stron.

 

d) Podstawa prawna

Podstawą prawną do użycia plików Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zapisujemy przy tym jedynie adres IP, nie zapisujemy żadnych danych osobowych.

e) Usuwanie plików Cookies

Oferujemy Państwu niektóre opcje online, które ułatwią Państwu przebywanie na naszej stronie. Działają one jednak jedynie przy pomocy plików Cookies. Mogą Państwo usunąć pliki Cookies, które zapisywane są przez naszą stronę. W tym przypadku usuwane są indywidualne dane oraz treści, włącznie z Państwa ustawieniami Cookies. Przy następnych odwiedzinach naszej strony nie zostaną Państwo zidentyfikowani jako gość ponownie odwiedzający naszą stronę. Należy przy tym pamiętać, że niektóre z Cookies są konieczne do tego, aby nawigacja strony działała bez przeszkód. Te właśnie cookies używane są przez nas jedynie do kontroli wydajności naszej strony oraz do rejestrowania frekwencji użytkowników.

Publikowanie usług i treści osób trzecich

Może się zdarzyć, że w ramach oferty online opublikowane zostaną treści osób trzecich, np. filmy z youtube, mapy google, kanały RSS czy też obrazy z innych stron internetowych.

Aby było to możliwe, oferujący te treści (zwany dalej innym oferentem) musi rozpoznać adres IP użytkownika. Bez znajomości adresu IP użytkownika oferenci nie są w stanie udostępnić treści użytkownikowi.

Informacje na temat lokalizacji serwera

Przetwarzanie danych pozyskanych przez nas i przez naszą stronę internetową odbywa się przez serwery znajdujące się w Niemczech.

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy działania technicznie i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem, manipulacją czy nielegalnym do nich dostępem.

Zmiany niniejszych przepisów ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmian naszych przepisów ochrony danych, o ile będzie to konieczne ze względu na rozwój nowych technologii. Prosimy o upewnienie się, iż zaznajomieni są Państwo z aktualną wersją danych. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszej stronie.

Prawo osób, których dane dotyczą

Prosimy o kontakt w przypadku, gdy chcą Państwo zasięgnąć informacji, jaki rodzaj Państwa danych osobowych zapisujemy lub jeżeli chcą Państwo zaktualizować lub usunąć podane przez Państwa dane. Dodatkowo mogą Państwo skorzystać z prawa do ograniczonego przetwarzania (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych (art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz prawa do przenoszenia danych (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). W wyżej wymienionych przypadkach prosimy o kontakt z naszym rzecznikiem ds. ochrony danych osobowych poprzez formularz kontaktowy w punkcie „Rzecznik ds. ochrony danych osobowych".

Rzecznik ds. ochrony danych osobowych

Nasz rzecznik ds. ochrony danych osobowych dostępny jest pod następującym adresem:

pan Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Niemcy
Tel.: +49 941 2986930
Fax: +49 941 29869316
E-Mail: privacy@ireks.com
Internet: www.projekt29.de

Jeżeli oczekiwania Państwa nie zostaną spełnione, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego dla Państwa organu nadzorującego ochronę danych osobowych.