Najlepsze z natury
Witamy
w świecie IREKS-u
Ireks
Polski> O NAS> EU-privacy-info

Informacje zgodne z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych

Ostatnia aktualizacja: maj 2018

Cieszymy się z wizyty na naszej stronie i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą, produktami i usługami. Pragniemy, żeby każdy z naszych partnerów czuł się bezpiecznie jeśli chodzi o ochronę danych osobowych.

Ochrona Państwa danych osobowych jest naszym priorytetem.

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Ze szczególną starannością przestrzegamy ustaw i przepisów o ochronie danych osobowych.

Chcemy, żeby każdy odwiedzający naszą stronę wiedział, jakie dane pobieramy i przetwarzamy oraz w jaki sposób to robimy. Wykorzystujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które mają na celu zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych zarówno przez nas samych, jak i naszych usługodawców zewnętrznych.

Poniższe informacje kierujemy do naszych klientów, dostawców oraz pozostałych partnerów biznesowych.

 

Informacje zgodnie z art. 13 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
- Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą -

Jednostka odpowiedzialna

IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.
Milejowice, ul. Cerekiewska 55
26-652 Zakrzew

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych dostępny jest pod następującym adresem:

Inspektor ochrony danych firmy
IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.
Milejowice, ul. Cerekiewska 55,
26-652 Zakrzew
hasło "Ochrona danych osobowych" lub
Anna.Prokopowicz-Duglica@ireks-prokopowicz.com.pl

Kategorie danych osobowych oraz ich pochodzenie

W ramach współpracy biznesowej z naszymi klientami przetwarzamy ich dane dotyczące adresu, identyfikacji, dane dotyczące umowy oraz sprzedaży. Do danych przez nas przetwarzanych należą również takie dane jak imię, nazwisko, adres, adres mailowym numer telefonu i faksu, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, dane widniejące w dowodzie osobistym.

Cel przetwarzania i podstawy prawne

Przetwarzanie danych następuje w celu jednoznacznej identyfikacji klienta oraz inicjacji, realizacji, administrowania umów, oceny wypłacalności oraz bezpieczeństwa finansowego, obsługi klienta, wystawiania faktur, korekt, administracji i realizacji wierzytelności, spełniania wymogów prawnych.

W niektórych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się poprzez administratora. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 b) i c) unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Dalsze przetwarzanie wyżej wymienionych danych następuje do spełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w celu lepszego oddziaływania na rynek, lepszej analizy dystrybucji, sterowania dystrybucją, obliczania prowizji naszych pracowników, podejmowania decyzji marketingowych/ dystrybucyjnych, analizy rynku, pomocy naszym klientom, kontroli sprzedaży, kontroli i rozliczenia warunków. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f) unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Kategorie odbiorców danych

a) Grupa przedsiębiorstw

Informacje przekazywane są częściowo centrali IREKS GmbH świadczącej usługi przetwarzania zamówień firmom powiązanych z IREKS GmbH w myśl § 15 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG).

b) Pozostali odbiorcy

Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim zgodnie z przepisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, np. urzędom w celu spełnienia ustawowego obowiązku sprawozdawczego.

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane są w czasie trwania stosunków handlowych z klientem oraz do momentu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ustawowego obowiązku przechowywania danych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przy spełnieniu warunków ustawowych przysługują Państwu następujące prawa zgodnie z art. 15 do 22 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych: prawo do informacji, zmiany danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Zgodnie z art. 13 ust. 2 b) w związku z art. 21 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, która opiera się na art. 6 ust. 1 f) unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Prawo do wniesienia skargi

Zgodnie z art. 77 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem.

 

Informacje zgodnie art. 14 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
- Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą -

Dane administratora danych osobowych

IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.
Milejowice, ul. Cerekiewska 55
26-652 Zakrzew

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Inspektor danych osobowych dostępny jest pod następującym adresem:

Inspektor ochrony danych firmy
IREKS PROKOPOWICZ Sp. z o.o.
Milejowice, ul. Cerekiewska 55,
26-652 Zakrzew
hasło "Ochrona danych osobowych" lub
Anna.Prokopowicz-Duglica@ireks-prokopowicz.com.pl

Kategorie danych osobowych i ich pochodzenie

Od naszych partnerów handlowych (pośrednicy lub dystrybutorzy naszych produktów) otrzymujemy informacje regularnie lub na żądanie, jakie nasze produkty nabyli ich klienci i w jakich ilościach. Przekazywane w tym celu informacje dotyczą podstawowych danych klienta (firma/ nazwisko klienta, adres, numer identyfikacyjny klienta, dane kontaktowe zakładu produkcyjnego) oraz dane produktu takie jak numer identyfikacyjny produktu, nazwa produktu, ilość produktu dostarczonego przez partnera handlowego. W przypadku klientów zorganizowanych przekazywanie tych danych odbywa się również przez centrale.

Cel przetwarzania i podstawy prawne

Przetwarzamy wyżej wymienione dane klienta do utworzenia pewnej i sprawdzonej i aktualnej bazy danych kontaktowych oraz na temat punktów zbytu jako bazę dla operacji przetwarzania danych, o której będzie mowa w dalszej części niniejszego dokumentu. Przetwarzamy dane przede wszystkim w celu skomunikowania wizyt sprzedażowych między nami, partnerem handlowym, oraz Państwem, podmiotem używającym naszych produktów oraz w celu ewidencji, rozliczenia oraz realizacji postanowień zawartych między pośrednikiem a naszą firmą lub klientem, w związku z nabyciem naszych produktów lub w związku z oceną rentowności relacji biznesowych. Ponadto przetwarzamy dane w celu polepszenia oddziaływania na rynek, analizy dystrybucji, kierowania dystrybucją, rozliczenia prowizji naszych pracowników, podejmowania decyzji na temat środków marketingowych i dystrybucyjnych, badania rynku oraz pomocy klientowi, kontroli wiarygodności otrzymanych informacji na temat sprzedaży oraz kontroli oraz rozliczenia warunków sprzedaży.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 b) oraz f) unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, gdyż gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej między naszą firmą a przedstawicielami handlowymi lub klientami.

Kategorie odbiorców danych

a) Grupa przedsiębiorstw

Informacje przekazywane są częściowo centrali IREKS GmbH świadczącej usługi przetwarzania zamówień firmom powiązanych z IREKS GmbH w myśl § 15 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG).

b) Pozostali odbiorcy

Dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim zgodnie z przepisami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, np. urzędom w celu spełnienia ustawowego obowiązku sprawozdawczego.

Okres przechowywania danych

Dane przechowywane są w czasie trwania stosunków handlowych z klientem oraz do momentu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz ustawowego obowiązku przechowywania danych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przy spełnieniu warunków ustawowych przysługują Państwu następujące prawa zgodnie z art. 15 do 22 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych: prawo do informacji, zmiany danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Zgodnie z art. 13 ust. 2 b) w związku z art. 21 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, która opiera się na art. 6 ust. 1 f) unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Prawo do wniesienia skargi

Zgodnie z art. 77 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem.