Najlepsze z natury
Bezpieczeństwo daje ten,
kto sam czuje się bezpiecznie
Ireks
Polski> JAKOŚĆ> Bezpieczeństwo surowców

Jakość produktu zaczyna się od surowców

W firmie IREKS wszystkie surowce są precyzyjnie badane i monitorowane. Jako jedna z niewielu firm, posiadamy unikatowe laboratorium do analizy śladowej. Dokładność badań jest bardzo wysoka, pozwala na wykrycie jednego grama pestycydów lub metali ciężkich na milion ton surowca – to tak jak przysłowiowa kropla w morzu.


Tylko ci, którzy korzystają z najlepszych surowców, mogą produkować najlepsze produkty piekarnicze. Dlatego tak ważna jest dla nas jakość i bezpieczeństwo wszystkich użytych składników.

Wszystkie surowce są poddawane w naszym laboratorium intensywnej i systematycznej kontroli jakości. Te same kryteria stosuje się do surowców i towarów, które produkujemy sami w naszej fabryce.

Aby sprostać wysokim wymaganiom, posiadamy utrzymujemy laboratoria na całym świecie. W głównej siedzibie w Kulmbach, znajduje się jednak bardzo szczególne laboratorium:

Laboratorium analiz ultraśladowych - którego wyposażenie techniczne i jego możliwości wykraczają daleko poza ustawowe i zwyczajowe wymagania. Wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i metody pomiaru, zapewnia nieprawdopodobnie wysokie możliwości kontroli dla wszystkich surowców. Surawce te badane są na najmniejsze pozostałości metali ciężkich i pestycydów - z dokładnością pomiarową do 1 g w 1.000 ton surowca.

Taka dokładność umożliwia nam pełną kontrolę dostawców i surowców - tak aby produkty były zawsze bezpieczne i najwyższej jakości.