Najlepsze z natury
Bezpieczeństwo daje ten,
kto sam czuje się bezpiecznie
Ireks
Polski> JAKOŚĆ> FSSC 22000 - Certyfikacja

FSSC: system bezpieczeństwa żywności

Od 2015 firma IREKS spełnia wymogi certyfikacji FSSC 22000 (Food Safety System Certification), oferując w ten sposób swoim klientom i partnerom produkty wyłącznie najwyższej jakości.

FSSC bazuje na zasadach międzynarodowej normy ISO 22000, która uzupełniona została o dalsze wymogi i kryteria oraz w tejże formie uznana przez organizację GFSI (Global Food Safety Initiative). Tym samym certyfikat FSSC jest zgodny z innymi standardami bezpieczeństwa żywności, jak IFS czy BRC.

Założenia FSSC i ISO 22000 różnią się od siebie. IFS oraz BRC są certyfikatami nadawanymi produktom, wydawanymi przez jednostki handlu detalicznego produktami spożywczymi, natomiast FSC 22000 jest certyfikacją systemu bezpieczeństwa. Dzięki tej obszernej koncepcji systemu wychodzimy naprzeciw wymogom wytwarzania produktów spożywczych na poziomie międzynarodowym. Poprzez konsekwentne stosowanie zasad FSSC sprawiamy, że jakość naszych produktów jest coraz wyższa.

Ciągły rozwój naszej certyfikacji pokazuje, że firma IREKS konsekwentnie dąży do utrzymywania najwyższej jakości produktów oraz bezpieczeństwa żywności.

FSSC-22000-Certyfikat