Najlepsze z natury
Bezpieczeństwo daje ten,
kto sam czuje się bezpiecznie
Ireks
Polski> JAKOŚĆ> Wysoko rozwinięta produkcja

Wysoko rozwinięta produkcja zapewnia bezpieczny produkt i higienę pracy

IREKS produkuje jakość. To zasada naszej filozofii, stosujemy ją stale przy produkcji wszystkich wyrobów. Zamknięty, w pełni zautomatyzowany system mieszania kontenerowego – gwarantuje normy bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.

Zamknięty system mieszania kontenerowego zapewnia dozowanie surowców nie przewodami, lecz bezpośrednio do dzieży danej partii. Automatyczne śledzenie receptur i składników pozwala robotowi wybrać samoczynnie odpowiedni składnik po składniku i jego zaprogramowaną wcześniej ilość.Ilości pobranego składnika regulowane są poprzez wbudowaną precyzyjną wagę w wózku kontenera. Po pobraniu wszystkich składników, wózek z kontenerem kieruje się samoczynnie do stacji mieszania a następnie przekazuje gotowy produkt do pakowania.

Wszystko, co wchodzi w kontakt z produktami, jest demontowane i regularnie czyszczone. Pozwala to uniknąć przypadkowych zanieczyszczeń krzyżowych.

Zintegrowane z produkcją laboratorium towarzyszy każdemu procesowi produkcji. Cały przepływ surowców jest rejestrowany kodami kreskowymi. Wszystkie czynności związane z produkcją, które wymagają odpowiednich działań pracownika, są rejestrowane za pomocą osobistej karty chipowej. Każda partia może w ten sposób szybko i bezproblemowo być zidentyfikowana.

Nowe technologie umożliwiają nam utrzymanie wydajnej produkcji przy wysokich standardach produkcyjnych i warunkach ekologicznych. To wszystko pozwala nam zrealizować obietnicę daną naszym klientom w zakresie produkcji wyrobów o najwyższej jakości.