Najlepsze z natury
Bezpieczeństwo daje ten,
kto sam czuje się bezpiecznie
Ireks
Polski> JAKOŚĆ> Koncepcja HACCP

Koncepcja HACCP:
systematyczna i świadoma kontrola jakości

"Analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli jakości" – metoda (HACCP). Obejmuje wszystkie działania podjęte w celu systematycznego kontrolowania produkcji na wszystkich etapach przetwarzania. Jest to nasz bardzo istotny punkt – na który zwracamy bardzo duży nacisk od niepamiętnych czasów.

W 1996 roku IREKS wprowadził HACCP do produkcji składników piekarniczych.

Koncepcja HACCP opisuje systematyczne metody identyfikacji punktów krytycznych, określając procedury postępowania w chwilach zagrożenia, oraz sposoby sprawdzania i kontroli, celem wykluczenia lub minimalizacji skutków dla odbiorców produktów.

Zagrożenia mogą być natury biologicznej (mikroorganizmy), chemicznej (pozostałości pestycydów, metali ciężkich) lub fizycznej (kamienie, szkło, ciała obce). W IREKS-ie zostały opacowane specjalne harmonogramy kontroli dla każdego krytycznego punktu. Zapewnia to eliminację zagrożenia produktu oraz, co za tym idzie, konsumenta.

Koncepcja HACCP jest gwarantem dla naszych klientów, że produkujemy nasze dodatki piekarnicze z wielką starannością i robimy wszystko, co w naszej mocy aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo żywności.