Najlepsze z natury
Bezpieczeństwo daje ten,
kto sam czuje się bezpiecznie
Ireks
Polski> JAKOŚĆ> Polityka jakości i bezpieczeństwa żywności

Polityka jakości i bezpieczeństwa żywności grupy IREKS

Polityka jakości i bezpieczeństwa żywności IREKS-u obejmuje wszystkie sektory działalności – od rozwoju produktu do dystrybucji. Jakość kończy się dla nas wtedy, gdy nasi klienci są w pełni zadowoleni z naszych produktów i usług.

Grupa IREKS produkuje jakość

Od ponad 150 lat, z naszą nazwą, naszymi produktami i naszym doradztwem zawsze kojarzy się jedno słowo - JAKOŚĆ.

Jakość określa klient

Przez jakość rozumiemy pełną stu procentową satysfakcję klienta. Tylko poprzez systematyczną pracę skoncentrowaną na potrzebach naszych odbiorców, możemy osiągnąć to czego oczekują od nas nasi odbiorcy.

Zdajemy sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności w stosunku do naszych klientów. Produkcja bezpiecznej żywności i pasz, zgodnej z obowiązującym prawem, jest dla nas zawsze najważniejsza.

Zadowoleni klienci są naszym celem, ponieważ zapewnią rozwój i przyszłość firmy.

Jakość gwarantowana poprzez bezpieczeństwem żywności

Bezpieczeństwo jest bardzo ważnym aspektem jakości w produkcji żywności i pasz.

Dlatego też pracujemy na wszystkich poziomach naszej działalności - od zakupu surowców przez rozwój produktu i jego produkcję aż po sprzedaż - nad zastosowaniem szeroko zakrojonych programów prewencyjnych, opierających się na zasadach koncepcji HACCP. Programy te obejmują wszystkie wymogi prawne, nie ograniczają się one jednak tylko do nich.

Oprócz ciągłego rozwoju naszych programów pod względem bezpieczeństwa żywności ważna jest dla nas również otwarta komunikacja w tym temacie. Dlatego też w razie pytań czy wątpliwości zawsze jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów.

Jakość zapewnia każdy pracownik

Wszyscy mają swój wkład w rozwój jakości. Jakość powstaje w każdym miejscu pracy, nie tylko w produkcji lub magazynowaniu, ale także w administracji lub sprzedaży, czy to w biurze, czy w terenie. Jakość można poprawić tylko poprzez stały i ciągły dalszy rozwój. Wszyscy pracownicy niezależnie od posiadanej funkcji, są zobligowani do utrzymania i poprawy jakości.

Jakość zawsze i wszędzie

Treścią i celem naszego systemu zarządzania jakością jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych produktów. To ciągła praca - na czas nieokreślony. System zarządzania jakością we wszystkich dziedzinach naszego działania zapewnia powstanie produktu bezpiecznego o najwyższych parametrach produkcji. Proces zaczyna się od rozwoju produktu i wymaga starannej selekcji naszych dostawców oraz surowców. Aby dopełnić całości - proces produkcji musi idealnie współdziałać ze sprzedażą oraz wydajnym systemem dystrybucji.

Jakość kończy się dla nas dopiero wtedy, gdy nasi klienci są z naszych dostaw i usług w pełni zadowoleni.

Jakość na pokaz

Jesteśmy bardzo przyjazną firmą nakierowaną zawsze na potrzeby klienta. Chcemy aby każdy z naszych odbiorców wiedział w jakich warunkach powstały produkty których używa. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas w Kulmbach na dogodnych dla Państwa warunkach.